Tootmises kasutame tunnustatud tootjate materjale ja komponente mis vastavad Euroopa Liidus kehtivatele direktiividele.

Detailide ja vajalike komponentide tööjooniste teostamiseks kasutame spetsiaalset tarkvara ja CAD programme.

Kõigile tehtud töödele anname garantii ja väljastame ARK-i poolt nõutava tüübikinnituse, mille alusel registreerime sõiduki.

Tagame kõigile ümberehitatud sõidukitele tehasegarantii säilimise.